Typografické zásady

Jak správně psát text v češtině podle typografických zvyklostí užívaných v sazbě textu.

Přehled pravidel a příkladů psaní základních symbolů a znamének v českém textu. Tak jak by se znaménka měla užívat pro čistotu a srozumitelnost textu.

, d, , ),),, spojovník (-), konec řádku, lomítko (/)? Jak naspat ochrannou známku, nebo autorská znaménka?


© , ®, ™, ℠ Jak správně psát autorská a ochranná znaménka?

 • TradeMark ™ toto označení se užívá u neregistrované ochranné známky. Píše se za slovo bez mezery písmeny TM v horním indexu. (zkratka pro psaní Alt + 0153)
 • ServiceMark ℠ označení Service Mark označuje neregistrovanou ochrannou službu. Označuje se písmeny SM v horním indexu hned za slovo bez mezery. Užívá se především v USA
 • Registered® je ochranné označení, která nás informuje, že předešlé slovo či symbol je registrovaná ochranná známka. R v kolečku se píše na střed řádku za slovo bez mezery, popřípadě v horním indexu. Obě varianty jsou možné. (zkrakta pro psaní je Alt + 0174)
 • © Copyright označení autorských práv. Píše se před jméno majitele práv a je odděleno běžnou mezerou. (zkratka pro psaní je Alt + 0169, na MACu Option+G)
 

Jak správně psát závorky? Jaký je rozdíl mezi závorkami?

Závorky užíváme pro oddělení vložených výrazů. Obsah závorek se píše bez mezer. Mezerou se oddělují od okolního textu. Pokud je závorka na konci věty pak se tečka či čárka píše hned za závěrečnou závorku bez mezery. Pokud závorka obsahuje celou větu, pak se tečka píše před koncovým znakem závorky a obsah závorky začíná velkým písmenem. Pokud potřebujeme vnořit závorky do závorek, volíme jiný typ závorky. V citacích s uvedením jména autora se autor uvádí v závorkách, pokud je jméno autora na stejném řádku, poud jméno autora je samostatně na novém řádku, závorka se nepíše. Tečka v tomto případě může být až za závorkou, nebo před, obojí je správně.

 • (Kulaté) běžně používané v textu a matematice. Zkratka pro psaní Alt+40 a Alt+42
 • [Hranaté] užívají se především pro označení výslovnosti, bibliografické citace, programovacích jazycích. Zkratka Alt+91 a Alt+95
 • {Složené} především v matematice či programování. Zkratka Alt+123 a Alt+125
 • Další méně používané jsou 〈Lomené〉, <Špičaté>, |Svislé|, alternativně se dají použít lomítka /.../ či pomlčka -...-
 

Jak správně psát dvojtečku?

V běžném textu vyjadřuje dvojtečka následující výčet, přímou řeč, citace. Píše se za předchozí slovo bez mezery, následuje vždy mezera. Dvojtečka jakožto dělítko v matematickém výrazu, nebo poměr stran, či vyjídření měřítka, pak se odděluje vždy mezerou z obou stran. Ovšem pokud zapisujeme skóre v zápase nebo čas, pak píšeme vždy bez mezer. Následuje-li po dvojtečce celá věta, pak můžeme větu začít jak velkým tak malým písmenem.

 • Ve třídě se našla: cvička, trenky, třídní kniha.
 • Jméno a příjmení: Carol Pifková
 • Kuchařka zvolala: Oběd!
 • 10 : 5 = 2
 • 1 : 250 (jedna ku dvěstěpadesáti)
 • 1:2 (Sparta - Slavia)
 • 13:50 (čas)
 

Jak správně psát v českém jazyce tečku?

Obecně v textu chápeme tečku jakožto ukončení. Popřípadě oddělení.

 • Tečka se píše na konci věty, souvětí bez mezery, následována mezerou.
 • Nápisy, popisky, nadpisy článků, nápisy na plakátech, graficky vymezený texkt atd. tečku nepíšeme.
 • Položky v seznamu, výčtu. Pokud obsahuje položka ze seznamu celou větu, je na začátku velké písmeno a končící tečkou. Pokud položka ve výčtu začíná malým písmenem, pak ukončujeme položku čárkou nebo středníkem. Tečkou pak ukončujeme celý výčet.
 • Datum a čas - tečkou oddělujeme jednotlivé číslice data a času takto: 1. 2. 2018 (ovšem při dvoumístném zápisu se mezera nedělá: 01.02.2018) v 18.30 hodin. Nebo takto: 10. prosince 2018
 • Tečka a číslovky: za číslicí označuje řadovou číslovku 3. = třetí, 22. = dvacátýdruhý, XX. = dvacáté. Ve 3. hoidně = třetí. V 5. části = páté atd.
 • Tečka a peněžní částky: tečkou můžeme odělovat vždy skupinu tří číslic pro lepší orientaci v částce. Příklad: 88.000.000 Kč (osmaosmdesát milionů)
 • Tečka a závorka
 • Tečka a zkratka
 • Tečka za zkratkou na konci věty - příklad pokud je zkrata atd. na konci věty píšeme pouze jednu tečku, dvě tečky za sebou v českém jazyce neexistují.
 • Tři tečky na konci věty píšeme buď třemi samostatnými tečkami, nebo speciálním znakem Alt+0133.
 • Vyjímky v matematice a počítačovém jazyce se běžně užává tečky bez mezer.
 

REKLAMA:


 
Česká klávesnice, změna pozic písmen Z a Y
Uživatel:
Nepřihlášen
Přihlásit se »


Anketa:
Které rozložení klávesnice nejčastěji používáte? Hlasovalo 2684 lidí.


Mejling list:
Chci se dozvědět aktuální novinky ohledně české klávesnice a jejího nastavení. (max. 1x ročně)

Zde zadejte Váš email

Česká klávesnice, změna pozic písmen Z a Y