Klávesové zkratky / Mapa znaků

Přehled klávesových zkratek pro vyvolání skrytých symbolů a funkcí na české klávesnici

Jak napsat na klávesnici neobvyklé symboly pomocí zkratek? Jak vyvolav funkci pomocí zkratky na klávesnici? Seznam a návod na psaní pomocí zkratek ve Windows a Macu. Dále pak přehled systémových zkratek (klávesových příkazů) pro vyvolání funkcí operačního systému Window a Mac. Některé se ve Windows a na Macu hodně podobají.

Nezapomeňte, že každý spuštěný program má zkratky své vlastní. Každá funkce každého programu se dá vyvolat klávesovou zkratkou, tak aby odborník v oboru mohl pracovat rychleji. Tyto zkratky hledejte vždy v daném programu v Nastavení/Preferences a zde většinou něco jako "Příkazy" nebo "Keyboard Shortcuts" - Také můžete popřípadě nastavit vlastní.


REKLAMA:


Windows - klávesové zkratky s levým Alt (Alt Codes)

Jak naspat na české klávesnici speciální znak? Nejprve stiskněte levou klávesu Alt, během stisktuní zadejte čísla na číselné klávesnici z následující tabulky a následně pusťte klávesu Alt, znak se objeví. Jedná se o uviverzální zkratkové označení znaku v počítačovém prostředí. Pokud používáte grafický program a znak nelze napsat a místo něj se objeví obdélníček, je možné, že daný font znak neobsahuje. Pokud je zkratka označena "pouze EN" daná zkratka je funkční pouze v anglické klávesnici.

Vybrané klávesové zkratky s levým Alt / Windows. Pokud nemáte klávesnici s číselníkem můžet spustit číselník místo písmen dle návodu zde>
Pomlčky / šipky:      
En pomlčka –       Alt+0150 = krátká pomlčka (Hyphen)
Em pomlčka —       Alt+0151 = dlouhá pomlčka
Spojovník -        vlevo od pravého Shift  
Mínus -        Alt+45 nebo horní pravý roh číselníku
Tlustá pomlčka Alt+22 278
Spodní podtržítko, podtržení _ Alt+95 Underline, Lowline
Horní pomlčka, pomlčka nad ¯ Alt+0175 puze na EN na CZ = Ż (Macron)
horní tlustá Alt+223  
spodní tlustá Alt+220  
horizontální linka Alt+196  
horizontální dvojlinka Alt+205  
       
Šipka ↕/↕    Alt+8722 /18 = šipka nahoru-dolu
šipka podtržená Alt+23 = šipka nahoru-dolu
Šipka nahoru Alt+24  
Šipka dolu Alt+25  
Šipka doleva Alt+27  
Šipka doprava Alt+26 pouze ENG klavesnice ne CZ
Šipka levo-pravo Alt+29  
Šipka vzhůru - tlustá Alt+30  
Špika dolů - tlustá Alt+31  
Špika doprava Alt+16  
Špika doleva Alt+17  
Šipka doleva - tenká Alt+0139  
Špika doprava, více než Alt+0155  
Dvojitá šipka doprava » Alt+0187  
Dvojitá šipka doleva « Alt+0171  

Systémové:  
Zpět Alt+šipka doleva prohlížeč a Windows
Přejít vpřed Alt+šipka doprava prohlížeč a Windows
úroveň výš Alt+šipka nahoru Průzkumník
zobrazit vlastnosti Alt+dvojklik na Ploše (také Alt+Entr)
     
Přepnutí Alt+Tab mezi aktivními programy
Přepnutí Alt+Esc mezi aktivními okny, rovnou
     
Zavřít program Alt+F4  
Print screen Alt+PrtSc sejme obraz monitoru a uloží ho do schránky (někdy stačí pouze PrtScn)
     
Alt+písmeno v menu podtržené písmeno - aktivuje danou funkci
     
nabídka okna Windows Alt+mezerník  
     
Přepnutí jazyka Alt+Shift  
     
Ukaž heslo ne **** Alt+F8 na úvodní obrazovce Windows
     
Zcela nahoru Alt+ Page Up  
Zcela dolů Alt+Page Down  
     
Zvětšuje a zmenšuje velikost rozbaleného Windows menu Ctrl+Alt+Shift+šipky ve směru šipek
     
Zvýrazní celou adresu Alt+d v prohlížeči
   

Matematické znaky:  
Krát, znak násobení ×/× Alt+0215 /158 Multiplication Sign
Krát · Alt+0183  
Děleno, znak dělení ÷ Alt+0247 také 246 / Division Sign
Plus, znak plus + Alt+43 Plus Sign
Plusminus ± Alt+0177  
Menší, znak menší než < Alt+60 Less Than Sign
Rovno, znak rovnítko = Alt+61 Equal Sign
Větší, znak větší než > Alt+62 Greater Then Sign
Kžížek, znak čísla # Alt+35 Number Sign
na prvou ¹ Alt+0185 puze na EN na CZ = ą
na druhou ² Alt+0178 puze na EN na CZ = ˛
na třetí ³ Alt+0179 puze na EN na CZ = ł
na nultou º Alt+0186 puze na EN na CZ = ş
pravý úhel Alt+28  
Promile Alt+0137  
Procento, znak procenta % Alt+37 Percent Sign
Stupeň ° Alt+0176 také 248
Minuta, stopa ' Alt+0039  
Vteřina, palec " Alt+0034  
jedna čtvrtina ¼ Alt+0188 puze na EN na CZ = Ľ
jedna polovina ½ Alt+0189 puze na EN na CZ = ˝
třii čtvrtiny ¾ Alt+0190 puze na EN na CZ = ľ
logická negace, logický zápor ¬/¬ Alt+0172 /170 Not Sign
lomítko / Alt+47 Solidus
       
Číslice:      
nula 0 Alt+48 Digit Zero
jedna 1 Alt+49 Digit One
dva 2 Alt+50 Digit Two
tři 3 Alt+51 Digit Three
čtyži 4 Alt+52 Digit Four
pět 5 Alt+53 Digit Five
šest 6 Alt+54 Digit Six
sedm 7 Alt+55 Digit Seven
osm 8 Alt+56 Digit Eight
devět 9 Alt+57 Digit Nine
     

Textová znaménka:  
Uvozovky Alt+0132 = uvozovky české - úvodní, spodní
Quotation Mark Alt+0147 = uvozovky české - koncové horní, anglické uvodní
  Alt+0148 /241 = uvozovky anglické koncové
  »/» Alt+0187 /175 = uvozovky francouzské úvodní
  «/« Alt+0171 /174 = uvozovky francouzské koncové
  Alt+0130 = uvozovky české jednoduché - úvodní
  Alt+0145 = uvozovky české jednoduché - koncové
Čářka nad vpravo ´ Alt+0180 / 239 Acute Accent
  " Alt+34  
Vokáň, převrácený háček, stříška ˆ Alt+0136 (pouze EN) Circumflex Accent
Apostrof ' Alt+39 Apostrophe
Ampersand, and & Alt+0038  
Výpustka Alt+0133  
Odsuvník Alt+0146 Apostrof
Pevná mezera   Alt+0160  
Dělitelná mezera   Alt+255  
Nový řádek   Shift+Entr Nový odstavec
Konec zarovnání Alt+20  
Levá okrouhlá závorka ( Alt+40 Left Parenthesis
Pravá okrouhlá závorka ) Alt+41 Right Parenthesis
Hvězdička * Alt+42 Asterisk
Levá hranatá závorka [ Alt+91 Left Square Bracket
Pravá hranatá závorka ] Alt+93 Right Square Bracket
Levá složená závorka { Alt+123 Left Curly Bracket
Složená závorka } Alt+125 Right Curly Bracket
Obrácené lomítko \ Alt+92 Reverse Solidus
Vertikální dělítko | Alt+124 také 0124
vertikální linka, svislá čára Alt+179 Vertical Line
dvojtečka : Alt+58 Colon
Středník ; Alt+59 Semicolon
Otazník ? Alt+63 Question Mark
Vykřičník ! Alt+33 Exclamation Mark
Vykřičníky Alt+19  
apendix ¶ Alt+0182  
otočený otazník ¿ Alt+0191 puze na EN na CZ = ż
Čárka Alt+0130 Comma
Odrážka - bullet Alt+0149  
Vlnovka horní, tilda, vlnovka nad ˜˜ Alt+0152 pouze na EN - Tilde
Dělené dělítko ¦ Alt+0166  
Paragraf, znak paragraf §/§ Alt+0167 /21 také 245 Paragraph Sign
Přehlasování ¨ Alt+0168  
feminine ª Alt+0170  
Čárka , Alt+44  
Tečka . Alt+46 Full Stop
Horní tečka, tečka v horní kurzívě ˙ Alt+250 Above
     

Mezinárodní znaky:  
Znak Euro Alt+0128  
Libra, znak libry, Pound £ Alt+0163 pouze na EN na CZ = Ł
Dolar, znak dolaru $ Alt+36 Dollar Sign
Cent, znak centu ¢ Alt+0162 pouze na EN na CZ = ˘
Yen, znak yenu ¥ Alt+0165 pouze na EN na CZ = Ą
Zlatka/Florin ƒƒ Alt+0131 pouze EN
Měna, znak měny ¤ Alt+164 Currency Sign
Ostré S ß Alt+0223  
Vlnovka, tilda, vlnovka nad ~ Alt+126  
       
Trademark Alt+0153  
Copyright, znak Copyrightu © Alt+0169 c v kroužku
Registrovaná známka ® Alt+0174 r v kroužku
Zavináč, znak Zavináče, @ Alt+64 dříve Komerční "AT", a v kroužku
       
Kříž / dýka Alt+0134  
Dvojitý kříž Alt+0135  
Žena Alt+12  
Muž Alt+11

Zábava:      
Notička Alt+13  
Nota Alt+14  
Srdce Alt+3 také 259
Smajlík Alt+1 také 257
Plný smajlík Alt+2 také 258
Piky Alt+4  
Kříže Alt+5  
Káry Alt+6  
Kolečko Alt+7  
Čtevereček Alt+8  
Kroužek Alt+9  
Slunce Alt+15  
Vykřičníky Alt+19  
Paragraf § Alt+245  
Domeček Alt+127  
inverzní kolečko Alt+10  
černá kostička Alt+254

Grafické: (semigrafika)  
šachovnice - světle šedá Alt+176  
střední šedá Alt+177  
tmavě šedá Alt+178  
černá Alt+219  
       
dvojita linka      
box - vertikalni levá Alt+185  
box - vertikální pravá Alt+204  
horizontální Alt+205  
vertikalni Alt+186  
horni pravy roh Alt+187  
dolní pravý roh Alt+188  
dolní levý roh Alt+200  
horní levý roh Alt+201  
horizontální středová Alt+202  
horizontální sřředová dolu Alt+203  
křížení Alt+206  
       
jednoduchá linka:      
vertikální Alt+179  
horizontální Alt+196  
box - vertikalni levá Alt+180  
pravý horní roh Alt+191  
levý dolní roh Alt+192  
téčko spodní Alt+193  
téčko horní Alt+194  
dělítko levé Alt+195  
dělítko středové Alt+197  
roh dolní pravý Alt+217  
roh horní levý Alt+218

Písmena zahraniční:  
přehlasované u ü Alt-0252 také Alt-129
háček přízvuk ˆˆ Alt+0136 puze na EN
Thorn Island þ/Þ Alt+0254 /0222 puze na EN na CZ = ţ / Ţ
oeuvre FR velké Œ/œ Alt+0140 /0156 puze na EN na CZ = Ś
e s přízvukem ê Alt+0234 puze na EN na CZ = ę
velké u s čárkou Ù Alt+0217 puze na EN na CZ = Ů
velké přehlasované u Ü/Ü Alt+0220 /154 také 235
malé přehlasované e ë Alt+0235  
a s přízvukem à Alt+0224 puze na EN na CZ = ŕ
minuskule c FR ç/Ç Alt+0231 /128 také ÇAlt+0199 / Alt+135
a s přízvukem â Alt+0226  
a-tilde s vlnovkou ă Alt+0227  
přehlasované a ä Alt+0228  
písmeno a a e æ Alt+0230 puze na EN na CZ = ć
a s kroužkem å Alt+0229 puze na EN na CZ = ĺ
Eth/edd ð/Ð Alt+0240 /0208 puze na EN na CZ = đ/Đ
minuskule n ñ Alt+0241 puze na EN na CZ = ń
Mí majuskulní m µ Alt+0181  
cedilla ¸ Alt+0184 ocásek vlevo
o s přízvukem ò Alt+0242 puze na EN na CZ = ň
velké a s přízvukem À Alt+0192 puze na EN na CZ = Ŕ
i s přízvukem ì Alt+0236 puze na EN na CZ = ě
velké a s přízvukem  Alt+0194  
velké a s vlnovkou à Alt+0195  
velké přehlasovane a Ä Alt+0196  
velké a s kroužkem Å Alt+0197 puze na EN na CZ = Ĺ
velké AE Æ Alt+0198 puze na EN na CZ = Ć
velké e s přízvukem È Alt+0200 puze na EN na CZ = Č
i se stříškou î Alt+0238 puze na EN na CZ = î
velke e se stříškou Ê Alt+0202 puze na EN na CZ = Ę
velké přehlasované e Ë Alt+0203  
velké i s přízvukem Ě Alt+0204  
přehlasované i ï Alt+0239 puze na EN na CZ = ď
velké i se stříškou Î Alt+0206  
velké přehlasované i Ï Alt+0207 puze na EN na CZ = Ď
e s přízvukem è Alt+0232 puze na EN na CZ = č
velké n s vlnovkou Ń Alt+0209  
velké o s přízvukem Ò Alt+0210 puze na EN na CZ = Ň
velké o s domečkem Ô Alt+0212  
velké o s vlnovkou Ő Alt+0213  
velké přehlasované o Ö/Ö Alt+0214 /153  
Přeškrtnuté o - Grafém Ø/ø Alt+0216 /0248 puze na EN na CZ = Ř
přehlasované y ÿ Alt+0255 puze na EN na CZ = ˙
velké z s přízvukem Ź Alt+0143  
u s přízvukem ù Alt+0249 puze na EN na CZ = ů
u se stříškou û Alt+0251 puze na EN na CZ = ű
velké přehlasované y Ÿ Alt+0159 puze na EN na CZ = ź
o se stříškou ô Alt+0244  
o s vlnovkou ő Alt+0245  
přehlasované o ö Alt+0246 /148  
a se stříškou malé/velké â/Â Alt+131 /182  
přehlasované a ä Alt+132  
c s čárkou ć Alt+134  
přeškrtnuté l ł Alt+136  
přehlasované e ë Alt+137  
velké přehlasované o Ő Alt+138  
přehlasované o ő Alt+139  
i se stříškou î Alt+140  
velká z s čárkou velké/malé Ź/ź Alt+141 /171  
velké přehlasované a Ä Alt+142  
velké c s přízvukem Ć Alt+143  
velké/malé l s čárkou Ĺ/ĺ Alt+145 /146  
o se stříškou ô Alt+147  
velké/malé l s čárkou Ľ/ľ Alt+149 /150  
velké lodž Ł Alt+157  
velké/malé s s čárkou Ś/ś Alt+151 /152  
a s kličkou velké/malé Ą/ą Alt+164 /165  
e s kličkou velké/malé Ę/ę Alt+168 /169  
s s kličkou malé/velké ş/Ş Alt+173 /184  
t s kličkou Ţ/ţ Alt+221 /238  
ostré s ß Alt+225  
velké o se stříškou Ô Alt+226  
velké n s čárkou velké/malé Ń/ń Alt+227 /228  
r s čárkou Ŕ/ŕ Alt+232 /234  
spodní háček ˛ Alt+242  
přehlasování ¨ Alt+249  
z s tečkou ż Alt+0191

Písmena česká:  
dlouhý ypsilon ý Alt+0253 také 236
velké š malé/velké Š/š Alt+0138 /231 také Alt+230/Alt+0154
velké/malé dlouhé u Ú/ú Alt+0218 /163 také 233
dlouhé velké y Ý Alt+0221 také 237
dlouhé a malé/velké á/Á Alt+0225 /181  
dlouhé o ó Alt+0243  
dlouhé velké a Á Alt+0193  
dlouhé i í Alt+0237  
dlouhé veké e É Alt+0201  
velké dlouhě i Í Alt+0205  
velké/malé dlouhé o Ó/ó Alt+0211 /162 také 224
dlouhé e é Alt+0233  
velké ť Ť Alt+0141  
dlouhé u ú Alt+0250  
háčkované z ž/Ž Alt+0158 /0142  
pismeno i ¡ Alt+0161 puze na EN na CZ = ˇ
ypsilon y Alt+121  
z z Alt+122  
dlouhé e é Alt+130  
kroužkované u malé/velké ů/Ů Alt+133 /222  
velké dlouhé e É Alt+144  
háčkované t ť/Ť Alt+156 /155  
háčkované c velké/malé č/Č Alt+159 /172  
dlouhé a á Alt+160  
dlouhé i í Alt+161  
velké/malé háčkované z Ž/ž Alt+166 /167  
háčkované velké e Ě Alt+183  
háčkované n ň Alt+229  
háček ˇ Alt+243 také 244
háčkované r Ř/ř Alt+252 /253

Písmena velká:
velké a A Alt+65  
velké b B Alt+66  
velké c C Alt+67  
velké d D Alt+68  
velké e E Alt+69  
velké f F Alt+70  
velké g G Alt+71  
velké h H Alt+72  
velké i I Alt+73  
velké j J Alt+74  
velké k K Alt+75  
velké l L Alt+76  
velké m M Alt+77  
velké n N Alt+78  
velké o O Alt+79  
velké p P Alt+80  
velké q Q Alt+81  
velké r R Alt+82  
velké s S Alt+83  
velké t T Alt+84  
velké u U Alt+85  
velké v V Alt+86  
velké w W Alt+87  
velké x X Alt+88  
velké y Y Alt+89  
velké z Z Alt+90

Písmena malá:  
malé a a Alt+97  
malé b b Alt+98  
malé c c Alt+99  
malé d d Alt+100  
malé e e Alt+101  
malé f f Alt+102  
malé g g Alt+103  
malé h h Alt+104  
malé i i Alt+105  
malé j j Alt+106  
malé k k Alt+107  
malé l l Alt+108  
malé m m Alt+109  
malé n n Alt+110  
malé o o Alt+111  
malé p p Alt+112  
malé q q Alt+113  
malé r r Alt+114  
malé s s Alt+115  
malé t t Alt+116  
malé u u Alt+117  
malé v v Alt+118  
malé w w Alt+119  
malé x x Alt+120  
malé y y Alt+121  
malé z z Alt+122  
     

Vizuální znázornění užití levého Alt + číselník (všechny jazyky)

Pokud máte notebook/klávesnici bez číselníku, je třeba zapnout na klávesnici funkci číselník (klávesa "NUM"). Písmena ve středu klávesnice se pak změní na čísla. Zde vyznačené červeně. Bíle jsou pak vyznačena běžná čísla na běžném číselníku (orientačně - pro jistotu).

Klavesnice česká s levým ALT

   

REKLAMA:


Klávesové zkratky s pravým Alt

Následující zkratky jsou dostupné pouze na české klávesnici QWERTZ, tedy standardní - české rozložení. V jiných jazycích nebo rozloženích tyto zkratky nefungují. Pravý Alt můžeme nahradi stisknutím levého Alt+Ctrl.

České klávesové zkratky s pravým Alt / cz / Windows
Zavináč @ pravý Alt + v Commercial AT
Vertikální dělítko | pravý Alt + w Vertical Line
Euro pravý Alt + e Euro Sign
Děleno ÷ pravý Alt + ú Division Sign
Krát × pravý Alt + ( Multiplication Sign
  đ pravý Alt + s  
  Đ pravý Alt +d  
Hranatá závorka [ pravý Alt + f Left Square Bracket
Hranatá závorka ] pravý Alt + g Right Square Bracket
  ł pravý Alt + k  
  Ł pravý Alt + l  
Dolar $ pravý Alt + ů Dollar Sign
Ostré S ß pravý Alt + §  
Křížek # pravý Alt + x Number Sign
Ampersand & pravý Alt + c Ampersand
Složená závorka { pravý Alt + b Left Curly Bracket
Složená závorka } pravý Alt + n Right Curly Bracket
Menší < pravý Alt + , Less Than Sign
Větší > pravý Alt + . Greater Than
Hvězdička * pravý Alt + - Asterisk
Zpětné, obrácené lomítko \ pravý Alt + q Reverse Solidus
  ¨¨ pravý Alt + = Macron
Uvozovky ¸¸ pravý Alt + ´ Quotation Mark
Změna orientaca monitoru   pravý Alt + šipky nahoru, dolů, doleva, doprava  
     

REKLAMA:


Vizuální srovnání rozložení skrytých znaků pod pravým Alt na českých klávesnicích:

1. pravého Alt + (standardní - CZ QWERTZ)

Zde je rozložení jednotlivých skrytých znaků na české qwertz při stisknutí pravého tlačítka pravý Alt + daný znak. U ostatních českých klávesnic jsou tyto symboly umístěny jinak, jak je patrné v následujícím srovnání..

zkratly na české klávesnici s pravým alt


2. mapa znaků pravého Alt + CZ QWERTY
rozložení znaků na české klávesnici QWERTY s pravým alt

3. mapa znaků pravého Alt + Česká programátorská
rozložení znaků na české prgramátorské klávesnicic s pravým alt

     

REKLAMA:


Klávesové zkratky s Ctrl/CMD

Následující zkratky fungují při stisknutí tlačítka Control nebo Command na Macu, u obou systémů jsou tyto základní zkratky více méně stejné. Písmeno pužité je vždy první písmeno anglického slova dané funkce.

Zkratky na klávesnici s Ctrl / Windows nebo Cmd / Mac
Vybrat vše/ All   Ctrl+a  
Kopírovat / Copy   Ctrl+c / také Ctrl Insert  
Vložit / Paste   Ctrl+v / také Shift Insert  
Vyjmout   Ctrl+x (vloží do schránky)  
Hledat/Find   Ctrl+f  
Uložit/Save   Ctrl+s  
       
Bold - text   Ctrl+b  
Underline - text   Ctrl+u  
Italic - text   Ctrl+i  
       
Otevřít / Open   Ctrl+O  
Nový / New   Ctrl+N  
       
Tisk / Print   Ctrl+p  
       
Zpět, funguje vlastně všude i v průzkumníku. Vymazali, nebo přesunuli jste někam něco a nevíte kam, pak ctrl+z to vrátí.   Ctrl+z  
       
Znovu akce   Ctrl+y  
       
Na začátek slova   Ctrl+šipka doprava (také 6)  
Na začátek předcházejícího   Ctrl+šipka doleva (také 4)  
Na začátek odstavce   Ctrl+šipka nahoru (také 8)  
Na začátek předcházejícího odstavce   Ctrl+šipka dolů (také 2)  
Zvýraznit odstavec   Ctrl+Shift+šipka  
Výběr na ploše/v systému   Ctrl+šipka+mezerník  
zvětšit/zmenšit ikony   Ctrl+kolečko myši  
       
přepnout mezi lištami prohlížeče   Ctrl+Tab  
přepnout mezi lištami v opačném směru   Ctrl+Shift+Tab  
zvětšit (zoom) text   Ctrl+ "+" (plus)  
zmenšit (zoom out)   Ctrl+ "-" (mínus)  
zpět na 100% velikost   Ctrl+ 0 (nula)  
       
reload   Ctrl+r  
nová lišta prohlížeče   Ctrl+t  
zdrojový kód stránky   Ctrl+u  
historie   Ctrl+h  
uložit do záložky v prohlížeči / smazat v systému   Ctrl+d  
mnoho funkcí dle prohlížeče - adresa-Chrom, hledat-Firefox, nové okno se starým obsahem-IE.   Ctrl-r  
       
nabídka Windows   Ctrl+Esc  
Task Manager / Správce úloh   Ctrl+Shift+Esc  
       
Control-Alt-Delete (Security Keys) obecně v systémech na platformě PC zastavuje všechny procesy i zamrzlé a umožní okamžitou správu systému.   Ctrl+Alt+Del  
       
Smaž historii/data prohlížení   Ctrl+Shift+Del  
Nová složka   Ctrl+Shift+n  
       
zkopírovat ne přesunout   Ctrl+drag and drop (táhni a přesuň)  
otevřít složku v novém okně   Ctrl+klik  
       
Na začátek/konec textu   Ctrl+ "Home/End"  
Otevřít link v novém okně prohlížeče   Ctrl+klik na link  
       
Přepnutí mezi lištami prohlížeče doředu/dozadu   Ctrl+PageUp / PageDown  
     

REKLAMA:


Klávesové zkratky s Shift

Následující zkratky fungují při stisknutí tlačítka Shift.

Zkratky na klávesnici s Shift
Smazat rovnou nenávratně   Shift+del  
       
Spustit v pozadí   Shift+dvojklik  
       
control menu, jako pravý klik   Shift+F10  
       
Taks manager / Správce úloh   Ctrl+Shift+Esc  
       
Vložit CD do mechaniky bez automatického spuštěním   přidržte Shift během vkládání  
       
Přehazuje mezi aktivními prvky stránky/systému   Shift+Tab  
       
Vytvořit zástupcem   Shift + Ctrl + drag and drop (táhni a přesuň)  
       
zvýraznit všechny polož od začátku až do místa kliknutí   Shift + klik  
       
funkce jedním prstem, v případě že nemůžete stisknout Ctrl, Shift a Alt najednou, když toto zapnete můžete je stisknout postupně a systém to rozponá jako stisknuté najednou   Shift 5x posobě  
       
Filtrování kláves - zapnout/vypnout umožní ignorovat kratké a opakované chybné úhozy   pravý Shift držet 10 sekund  
       
Zavřít vše   Shift+klik zavřít  
Hromadný výběr   Shift+šipka  
Funkce přepisování/stejné jako klávesa Insert   Shift+0  
Otevřít link v nové liště prohlížeče   Shift+klik na link  
       
pevné odražení, nový řádek   Shift+Entr  
     

REKLAMA:


F1 - 10, stavové klávesy na klávesnici a další

Následující zkratky fungují při stisknutí tlačítka F1 až 10 a další.

Vlastnosti tlačítek F ve Windows
Nápověda   F1  
Přejmenovat   F2  
Vyhledat   F3  
V průzkumníku-adresa   F4  
Zavřít okno   Alt+F4  
zavřít aktuální virtuální plochu   Windows+F4  
Reload - aktualizovat   F5  
Aktivní stav skočí nahoru na adresu - menu   F6  
Kontrola pravopisu u Microsoftích programů   F7  
Boot menu při zpuštění a opravách systému Windows, přerušovaně   F8  
Ukaž heslo místo *** při zalogování do Windows   Alt+F8  
Obnovit, odeslat, přijmout u Microsoftu online   F9  
Aktivuje lištu menu u některých programů   F10  
Jako pravý klik   Shift+F10  
Režim na celou brazovku pustit/vypnout   F11  
Uložit jako u Microsoftu   F12  
       
další užitečné zkatky:
Vysoký kontrast zapnout/vypnout (systém kompletně zinverzuje barvy včetně menu Windows)   levý Alt+levý Shift+Prtsc  
       
Funkce Myš klávesnicí   levý Alt+levý Shift+Num Lock  
       
Vyponut a zapnout ToggleKeys pro postižené, občas se to blbě vypíná, v Nastavení/Usnadnění/Myš/Funkce myš na klávesnici - musí být vypnutá a pak v Usnadnění/klávesnice - ozvučení klávesnice musí být vypnuto.. xi xi   Num Lock držet 5 sekund  
       
stavové klávesy na klávesnici      
Funkce printscreen - sejmutí obrazu na obrazovce, uloží se do schránky, vyvolá se ctrl+V   klávesa PrtScn  
       
Scroll Lock, na starých klávesnicích. Dnes již nepochopitelné, dříve nutností. Kurzor myši se tím zamkl do aktivního okna a nemohl ven.. xi xi   klávesa ScrLk  
       
Pauza - Break původně z dálnopisného stroje. Později ukončoval běh programu, dnes se užívá jen v PC hrách.   klávesa Break  
       
Funkce přepisování textu. Při psaní se nový text přepisuje ten starý. Dnes už bez užitku.   klávesa Insert nebo Shift+0  
       
o úroveň výš v průzkumníku   Backspace  
       
Průzkumník - zobrazit všechny podsložky   Num Lock+ *  
Průzkumník - rozbalit / zabalit obsah dané složky   Num Lock +"+/-"  
       
Magic SysRq key, je klávesa určená pro operační systém Linux, kde s Alt klávesou slouží pro funkce při zamrznutí systému. Ve Windows nemá primárně žádnou funkci.   SysRq  
       
Změna nastavení české klávesnice Windows 10
     

REKLAMA:


Zkratky s tlačítkem Windows

Následující zkratky fungují při stisknutí tlačítka s logem Windows vždy nalevo od Alt. Tlačítko přidržíte a zároveň stisknete daný znak z tabulky.

Tlačítko Windows +
ukaž Plochu a zpět   Windows+D  
Zamknout pc/Lock   Windows+L  
       
Centrum akcí/pravý panel Windows   Windows+A  
Ukaž kalendář   Windows+Alt+D  
Průzkumník   Windows+E  
Game Bar   Windows+G  
sdílet printscreen   Windows+H  
Nastavení systému W   Windows+i  
       
Rychle připojit periferii   Windows+K  
Minimalizovat vše   Windows+M  
Maximalizovat vše   Windows+Shift+M  
Možnosti promítání plochy   Windows+P  
spustit - systémové/Run   Windows+R  
hledat - systémové/Search   Windows+S  
přehazovat mezi aplikacemi na liště   Windows+T  
nastavení usnadnění   Windows+U  
menu lišty windows   Windows+X  
       
minimalizovat všechna okna mimo jednoho (clear workspace)   kurzorem držte okno za lištu nahoře a potřeste sem a tam několikrát  
juknout na desktop   Windows+, (windows+čárka)  
okno programu na polovinu   Windows+šipka daným směrem  
ukáže všechna spuštěná okna a plochy   Windows+Tab  
pustit mluvu systému   Windows+Entr  
zoom/lupa + -   Windows+ "+" a "-"  
lupa zpět na 100%   Windows+Esc  
       
Druhá plocha - ovládání      
spustí přehled otevřených   Windows+Tab  
přidá další virtuální plochu   Windows+ctrl+D  
přehodit mezi virtuálními plochami   Windows+ šipky doleva a doprava  
zavřít aktuální virtuální plochu   Windows+F4  
       
Printscreen pouze vybraného (jen po update 2019)   Windows + Shift + S + vybrat tažením kurzoru (uloží se do schránky - vyvolá se Ctrl+V)  
       
Vlastnosti systému - Základní informace o počítači   Windows+Break  
       
změna jazyka   Windows+mezerník  
zpět poslední jazyk   Windows+Ctrl+mezerník  

Změna nastavení české klávesnice Windows 10
Změna jazyka ve Windows 10 stisknutím klávesy Windows a zároveň mezerníku

     

REKLAMA:


Tlačítko Fn na klávesnici (také F-Lock):

Tlačítko pro přímé ovládání Vašeho harwaru. Především u notebooků. Jedná se o funkce typu: zesílení a ztlumení zvuků, vypnutí hlasitosti, zesílení a ztlumení světelnosti (jasu) monitoru, vypnutí a zapnutí touchpadu, ovládání hudby, zapnutí "NumLk" tedy zapnutí nebo vypnutí integrované numerické klávesnice, přímé spuštění wifi, přepínání mezi displeji atd... Tlačítko Fn Vám umožní tyto nastavení ovládat přímo bez potřeby vyhledávání těchto funkcí v softwaru.

Na klávesnici hledejte tlačítko s nápisem Fn. Tlačítko Fn má vždy odlišnou barvu od ostatních kláves. Tlačítko stiskněte a podržte stisknuté. Na klávesnici se podívejte po popiskách na jednotlivých klávesách ve stejné barvě jako je tlačítko Fn. (pokud je tlačítko Fn fialové, hledejte další fialové popisky kláves) Při podržení stisknutého tlačítka Fn následně stisknětě požadovanou funkcí ve stejné barvě a daná funkce se automaticky vyvolá.

F-Lock je to samé u klávesnic společnosti Windows. Jen s tím rozdílem, že pokud tlačítko stisknete funkce automaticky drží zapnutá aniž by jste tlačítko musel nadále držet. Druhým stiskem tlačítko F-Lock opět deaktivujete.

     


REKLAMA:


Vlastní nastavení zkratek Windows 10:

V systému Windows 10 máte možnost stáhnout aplikaci "Centrum myši a klávesnicie". Tato aplikace Vám umožní nastavovat klávesnici a její funkce. Pouze u klávesnic od společnosti Microsoft.

     


Mapa veškerých znaků Windows:

Pokud potřebujete najít nějaký znak, je jich opravdu velké množství, v systému Windows je možná tak udělat spuštění aplikace charmap. Tato aplikace Vám v prostředí Windows ukáže veškeré existující znaky. Pro spuštění této aplikace zmáčkněte tlačítko Windows na klávesnici - druhé zleva zcela dola, tlačítko Windows držte stisknuté a přidejte písmenko R. Naskočí Vám stavový řádek pro přímé spuštění aplikací produktu Windows. Do tohoto stavového řádku vpište charmap.exe a odentrujte. Následně Windows spustí prohlížeč veškerých dostupných znaků tj Mapy znaků. Tyto znaky pak můžete snadno kopírovat do textu pomocí Ctrl+C, Ctrl+V.

Druhý způsob je kliknutí na lupu dole na liště a do pole napište "Mapa znaků" tím se Vám najde a po kliknutí spustítí stejná aplikaci s veškerými znaky.

Další možnosí jak najít mapy znaků ve Windows 10 je následující cesta: Start > Seznam programů P - Příslušenství  > Mapa znaků - (v angličtině pak takto: Start > All Programs > Accessories > System Tools > Character Map)

Osobně, v případě potřeby najít rychle nějaký znak doporučuji tuto zdařilou stránku: http://copypastecharacter.com/. Zde můžete velmi snadno a vizuálně presizně daný styl najít a zkopírovat ho Ctrl+C, Ctrl+V
Zde také velmi snadno zjistíte HTML zápis daného znaku.

     


REKLAMA:


Zahraniční diakritika na Windows QWERTY:

Nejčastěji hledaný znak na této klávesnici je německá přehláska pro německá písmena neboli dvě tečky nad (Double Acute Accent). Tuto přhlásku napíšete sisknutím klávesy | \ (tato klávesa je buď nad Entrem, nebo je vedle Entru nalevo. A následně zmáčknete dané písmeno a dvojtečka nad se objeví.
př: ä

Pokud potřebujete napsat písmeno s levým přízvukem, tedy s čárkou nad směrem vlevo (také zpětná čárka), opačně od české čárky nad, pak je třeba nejprve zmáčknout Alt Gr a číslovku 7/ý a následně písmeno, které má být očárkováno. Pak se čárka nad vlevo/Grave objeví.
př: è


     


Mapa veškerých znaků, speciálních symbolů a icon na Apple OS:

Jak napsat na Macu znak nebo symbol co není na klávesnici? Na Macku je tato problematika vyřešena velice elegantně, logicky a přehledně. Existuje několik způsobů jak vyvolat přehlednou aplikaci, kde uvidíte mapu veškerých znaků a potřebný znak zvolíte. Nic více a méně nepotřebujete: A pokud daný znak pužíváte často, sami si můžete navolit zkratku pod kterou tento znak vyvoláte a to v položce nastavení jazyka: Symbol and Text Substitution. A tady jak pustit aplikace znaků na MAC:

  1. Klikněte na místo kam chcete znak vložit. Stiskněte Control+Command+Mezerník. A hotovka. Zde vyberte co potřebujete. Nejpreve se vám objeví nejpoužívanější emoji, pro ostatní znaky rozbalte aplikaci pomocí ikonky v pravém horním rohu. Následně volte dle potřeby.
  2. Druhý způsob jak tuto aplikaci vyvolat je ze stavového menu. V horní liště klikněte na vlaječku jazyka, zde zvolte "Zobrazit panel znaků" a tadááá hotovka. Pokud zde položku "Zobrazit panel znaků" nemáte pak je ji třeba přidat v nastavení. Postupujte takto: System Preferences (Předvolby systému) // International (Mezinárodní) // Input Menu (Nabídka vstupu) // Character Palette (Paleta znaků) / musíte také ovšmem mít zaškrtnuté toto: Show input menu in menu bar (Zobrazit nabídku vstupu v horní liště)
  3. Na některých aplikacích počátače MAC vyvoláte tento přehled znaků stisknutím: Command+Option+T
  4. Pokud by Vám to nešlo i zde doporučuji tento přehledný web http://copypastecharacter.com/ se všemi znaky.
Apple Mac aplikace pro zobrazení skrytých znaků

     

REKLAMA:


Možnosti sejmůtí obrazu na Mac

Následující zkratky ukazují různé možnosti sejmutí obrazu na obrazovce - funkce printscreen - na platformě Mac. Vychytané! Ukládá .png s datumem a časem v názvu. Více obrazovek se uloží každá zvlášť.

Prentscreen - Mac
Sejmout obrazovku a uložit na plochu   ⌘+⇧ +3 (Cmd+Shift+3)  
Sejmout obrazovku a uložit do schránky   ⌘+Ctrl+⇧ +3 (Cmd+Ctrl+Shift+3)  
       
Sejmout aktivní okno   ⌘+⇧+4+mezerník + klik na okno(Cmd+Shift+4+mezerník)  
Sejmout aktivní okno bez stínu   ⌘+⇧+4+Alt+mezerník + klik na okno(Cmd+Shift+4+Alt+mezerník)  
       
Sejmout vybraný obraz tažením myši   ⌘+⇧ +4 - drag (Cmd+Shift+4+posuň stisknutou myší)  
Sejmout vybraný obraz tažením myši a uložit do schránky   ⌘+Ctrl+⇧ +4 - drag (Cmd+Ctrl+Shift+4+posuň stisknutou myší)  
     

REKLAMA:


   

Za spolupráci na této stránce děkujeme společnosti DDD a Marku Ehrenbergrovi.

Česká klávesnice, změna pozic písmen Z a Y
Novinky:
Nové zkratka v prostředí Windows 11. Ke každému písmenu klávesnice je přiřazena zkratka pokud je písmeno stisknuto zároveň s klávesou Windows, která se nachází mezi Ctrl a Alt. Doporučujeme vyzkoušet všechny :)
/
Asi nejpraktičtější jsou pak zkratky při stisktuntí klávesy Windows a šipek. Těmito zkratkami umisťujete a zarovnáváte aktivní okno. Vyzkoušejte také tlačtké Windows + Alt + šipky. Neobo pravý Alt+šipky mění směr monitoru.


Uživatel:
Nepřihlášen
Přihlásit se »


Anketa:
Které rozložení klávesnice nejčastěji používáte? Hlasovalo 6347 lidí.


Mejling list:
Chci se dozvědět aktuální novinky ohledně české klávesnice a jejího nastavení. (max. 1x ročně)

Zde zadejte Váš email

Česká klávesnice, změna pozic písmen Z a Y